TAKKCareerBooster vie TAKKilaisia maailmalle

15.06.2017

TAKKilaisia on liikkunut Erasmus+ -rahoituksen turvin Euroopaan jo useamman vuoden ajan. Liikkuvuusjaksoja tarjotaan sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Uuden TAKKCareerBooster-hankkeen myötä liikkuvuusjaksoille voivat hakea myös Tampereen Kauppakamarin jäsenyritykset.

Liikkuvuusjaksojen järjestelyjä TAKKissa koordinoi opinto-ohjaaja Anni Niva. Vastaanottava organisaatio kohdemaassa vastaa jakson ohjelmasta.

TAKKille on myönnetty liikkuvuusjaksojen järjestämiseen vajaa 55 000 euroa Erasmus+ -rahoitusta kahdeksi vuodeksi 1.6.2017-31.5.2019. Rahoituksella kustannetaan osallistujille apuraha niin, että se kattaa matkat, majoituksen, paikallisliikenteen käytön ja ruokailut. Jaksoille voi lähteä joustavasti nonstoppina TAKKCareerBoosterin hankeaikana.

Opiskelijoiden jaksojen pituudet voivat vaihdella 2-5 viikon välillä. Liikkuvuusjaksot on tarkoitettu omaehtoisessa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskeleville useimmissa TAKKin koulutuksissa. Jakson aikana opiskelijat tekevät yhden työssäoppimisjaksoistaan Euroopassa.

- Opiskelijat hakevat jaksoille oman vastuukouluttajansa avustuksella, eli jos ulkomaanvaihto kiinnostaa, kannattaa ensimmäiseksi jutella oman kouluttajan kanssa. Hän lähtee viemään prosessia eteenpäin, kertoo Anni Niva.

- Vastuukouluttaja osaa myös kertoa sen, voiko kyseisessä koulutuksessa oleva opiskelija hakea mukaan.

Opiskelijat ovat saaneet jaksoilta kansainvälistä kokemusta, kasvattaneet kielitaitoaan ja tutustuneet erilaisiin tapoihin työskennellä.

Henkilöstölle liikkuvuusjaksot tarjoavat mahdollisuuksia tutustua ja hakea hyviä käytäntöjä omaan tekemiseen eurooppalaisista kumppanioppilaitoksista sekä kasvattaa kansainvälistä osaamista sekä kielitaitoa.

Uudelle liikkuvuuskaudelle on tuotu työelämä tiiviisti mukaan Tampereen Kauppakamarin välityksellä. Kauppakamarin jäsenyritysten henkilöstö voi hakea liikkuvuusjaksoille TAKKilaisten tapaan. Jaksolle voivat lähteä TAKKilainen ja yritysedustaja myös yhdessä.

Kauppakamarin jäsenyrityksille on tulossa elokuusta 2017 alkaen infoja, joissa kerrotaan tarkemmin, miten liikkuvuusjaksoille haetaan ja miten niitä voi hyödyntää.

TAKKCareerBooster-jaksojen kohdekaupungit

Uutuutena perinteisten kohdekaupunkien rinnalle on tällä ohjelmakaudella nostettu pohjoinen ulottuvuus, ja TAKKinkin tavoitteena on päästä tarjoamaan liikkuvuusjaksoja Pohjoiskalotin alueelle Norjan ja Ruotsin Lappiin.

TAKKCareerBooster-kohdekaupungit:

•    Tukholma, Ruotsi
•    Granada, Espanja
•    Augsburg, Saksa
•    Wien, Itävalta
•    Arezzo (Toscana), Italia
•    Pohjoiskalotti, Norja, Ruotsi.

Tutustu liikkuvuusjaksoille osallistuneiden kokemuksiin TAKKin blogissa

Tutustu hankkeeseen

<- takaisin uutislistalle