Yritykset hakevat CNC-koneistajia RekryKoulutuksella

14.12.2017

Pirkanmaalaiset metallialan yritykset ovat yhdistäneet voimansa uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi. RekryKoulutus-hankkeessa on mukana yhdeksän yritystä Pirkanmaalta.

Ammattitaitoisista CNC-koneistajista on yrityksissä pulaa. Osaajapulaa lähdetään paikkaamaan kouluttamalla uusia työntekijöitä muun muassa alanvaihtajista. Ammatinvaihtajista on yritysten aiemman kokemuksen mukaan saatu hyviä tekijöitä. RekryKoulutus toteutetaan yritysten, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteishankintana, kouluttajana toimii TAKK. Koulutushankkeen päätavoite on, että yritykset saavat uusia osaavia työntekijöitä ja koulutukseen osallistuvat työllistyvät mukana oleviin yrityksiin.
 
Koulutuksessa on kaksi suuntautumislinjaa: CNC-sorvaus ja CNC-jyrsintä. Opiskelijoille rakennetaan yksilölliset koulutuspolut yrityksen tarpeen ja henkilön aiemman osaamisen perusteella. Koulutuksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten, TAKKin ja TE-toimiston välillä. Jokaisella yrityksellä on TAKKista nimetty vastuukouluttaja, joka seuraa opiskelijan etenemistä työssä oppimisen aikana ja vastaa yhteistyöstä yrityksen kanssa.

Koulutussisällöt ja kesto on määritelty yhteistyössä TAKKin konetekniikan ja mukana olevien yritysten kesken. Koulutuksessa painottuu käytännön työssä oppiminen sekä TAKKin konetekniikan työhallissa että työpaikalla. Käytännön osaamista tuetaan teoriaopinnoilla TAKKissa.

- Koulutuksessa keskitytään olennaiseen, eli siihen, mitä osaamista uusi työntekijä kyseisessä yrityksessä tarvitsee, kertoo TAKKin yrityspalvelujohtaja Olli-Pekka Tuomi.

- Koulutusta voidaan RekryKoulutuksen jälkeen jatkaa tutkintoon asti oppisopimuksella.

Opiskelijavalinnassa asenne ja halu ovat kaikkein tärkeimmät. Jonkinlaiset kädentaidot, esim. harrastusten kautta ovat eduksi. Jo valintavaiheessa voidaan valita sopivat henkilöt eri yrityksiin ja yritykset ovat mukana valitsemassa opiskelijoita.

Koulutushankkeessa ovat mukana ATA Gears Oy, Gardner Denver Oy, Oy Johnson Metall Ab, Järvensivun konepaja Oy, Katsa Oy, Konepaja Enne Oy, Lehti Group Oy, Nomet Oy ja ST-Koneistus Oy.

Lue lisää ja hae mukaan

RekryKoulutus

RekryKoulutus on työnantajan/työnantajien ja ELY-keskuksen yhdessä hankkimaa koulutusta. RekryKoulutuksessa ELY-keskus maksaa 70 prosenttia ja yritys 30 prosenttia koulutuksen kustannuksista. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ja rekrytoida uusia työntekijöitä yrityksiin.

- Kymmeneen vuoteen ei konepaja-alalla ole ollut tarvetta tämän tyyppiselle koulutukselle, mutta tilanne on muuttunut nopeasti, kertoo koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lue lisää rekrykoulutuksesta TE-palveluiden nettisivuilta

 

 

 

<- takaisin uutislistalle