ADR-Peruskurssi

ADR-peruskurssilla perehdytään vaarallisten aineiden kuljetukseen. Kurssilla hankitaan kappaletavaroiden kuljetusoikeudet eli ADR-ajolupa. ADR-ajolupa vaaditaan autonkuljettajalta, mikäli hän kuljettaa vaaralliseksi luokiteltuja aineita yli sallittujen vähimmäismäärien.

ADR-koulutuksessa kuljettaja saa tiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä riskeistä, onnettomuustilanteiden välttämisestä sekä onnettomuustilanteissa tarvittavista toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

Kurssin ja siihen liittyvän ajolupakokeen hyväksyttävästi suorittanut voi hakea ADR-perusajoluvan. Lupa on voimassa 5 vuotta (jos sinulla on vanhentuva ADR-ajolupa, voit uudistaa sen ADR-täydennysperuskurssilla). 

Vaihtoehtoina ADR-peruskurssi (P) ja ADR yhdistetty peruskurssi (YP)

ADR-peruskurssi (P)

  • Peruskurssilla hankitaan perusajolupa kappaletavarakuljetuksiin (lupa ei sisällä räjähteiden ja radioaktiivisten tavaroiden kuljettamista).
  • Kesto 3 päivää / 18 tuntia + käytännön harjoitus

ADR yhdistetty peruskurssi (YP)

  • Yhdistetyllä peruskurssilla hankitaan yhdistetty perusajolupa kappaletavarakuljetuksiin (lupaan sisältyy räjähteiden ja radioaktiivisten tavaroiden kuljettaminen).
  • Kesto 4 päivää / 26 tuntia + käytännön harjoitus

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA


Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Sihteeri Sirpa Asikainen, puh. 044 7906 232
Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 7906 250
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
Muut ammattipaetevyysdirektiivin mukaiset jatkokoulutukset
www.takk.fi/koulutus/logistiikka