Ajoneuvoalan ilmastointipätevyyskoulutus

Ajoneuvojen ilmastointilaitteet -pätevyyskoulutuksessa perehdyt kylmäainepiirin perus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin sekä lämpötilan säätöjärjestelmiin. Saat perusosaamisen ilmastointijärjestelmien tarkastamiseen ja huoltamiseen sekä vianetsintään.

Ajoneuvoilmastoinnin pätevöitymiskoulutukseen kuuluu käytännön harjoituksia ja koe, jonka läpäistyäsi voit hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) lain velvoittamaa ajoneuvoilmastointipätevyyttä (laki 681/2008 ja VnA 452/2009 sekä EY-asetus 842/2006 ja direktiivin 2006/40/EY).

Turvatekniikan keskus on valtuuttanut Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään ajoneuvojen ilmastointihuoltokoulutusta. Koulutuksesta saatu todistusjäljennös tulee liittää Tukesilta haettavaan kylmäalan pätevyystodistushakemukseen.

Kenelle Ajoneuvojen ilmastointilaitteet -pätevyys?

Ajoneuvojen ilmastointilaitteet -pätevyys vaaditaan ajoneuvojen ilmastointilaitteita huoltavilta asentajilta ja yritysten vastuuhenkilöiltä.

Koulutus voidaan järjestää myös yritysryhmille.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Kesto 1 päivä

Paikka Koulutus voidaan järjestää TAKKin tai asiakkaan tiloissa.

Lukusuunnitelma

Lisätiedot

Kouluttaja Juha Vainio, puh. 044 7906 239
Sihteeri Sirpa Asikainen, puh. 44 7906 232
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
Autoalan muut lyhytkurssit
www.takk.fi/koulutus/autoala