CNC-koneistaja, koneistajan ammattitutkinto

  • Koneistajan ammattitutkinto vastaa kasvaneisiin mittatarkkuus-, laatu- ja ammattitaitovaatimuksiin.
  • TAKKin koneistushalli toimii koneistajan ammattitutkinto -opiskelijoiden harjoituskenttänä.
  • 5-akselinen Mori Seiki on yksi CNC-koneistajien koulutuksessa käytettävistä koneista.
  • Koneistajan  ammattitutkinnon suorittanut koneistaja hallitsee erilaiset jyrsimet.

Koneistajan ammattitutkinnon suorittanut CNC-koneistaja on kokenut ammattilainen. Hän hallitsee konepajojen työstökoneet ja pystyy työstämään monimuotoisia ja korkealaatuisesti viimeisteltyjä kappaleita erittäin tarkasti työpiirustusten mukaan. Hän tuntee metallien mekaaniset ominaisuudet ja niiden käyttäytymiset eri lastuamistilanteissa. Hän osaa käyttää soveltavasti standardeja ja muita määräyksiä sekä osaa tehdä niiden perusteella työselityksiä.

Koneistamalla valmistettavien kappaleiden mittatarkkuus- ja pinnanlaatuvaatimusten lisääntymisen sekä alalla käytettävien koneiden monipuolistumisen myötä koneistajien ammattitaitovaatimukset ovat kasvaneet. Varsinkin numeerisesti ohjattavien työstökoneiden käyttö- ja ohjelmointitaidoista sekä CAM-ohjelmointitaidoista on tullut keskeinen osa koneistajien ammattitaitoa.

Koneistajien tyypillisimmät työpaikat ovat metallituotteita ja -rakenteita valmistavassa konepajateollisuudessa.

Kenelle koneistajan ammattitutkinto sopii?

CNC-koneistajan koulutus ja koneistajan ammattitutkinnon suorittaminen sopivat metalliammattilaiselle, jolla on koneistusalan työkokemusta tai koneistuksen perustutkinto suoritettuna. Vuorotyö on alalla yleinen käytäntö, joten opiskelijaksi hakautuvalla on hyvä olla mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä.

Terveydentilavaatimukset: opiskelijaksi hakeutuvalla ei saa olla fyysisiä esteitä metallityön tekemiseen eikä sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Video: koneistaja tekee pään!

 

CNC-koulutus yrityksille

CNC-koneistajan koulutus voidaan järjestää myös yrityksen tarpeisiin räätälöitynä täsmäkoulutuksena ilman tutkintotavoitetta. Soita ja kysy!

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!

Laajuus 72 opintoviikkoa

Paikka TAKK Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere


Koneistajan ammattitutkinto: Koulutuksen toteutus ja sisältö

Koneistajan ammattitutkinto -opintojen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Aiemmin hankittu osaaminen (esim. työkokemus) otetaan huomioon eikä tuttuihin asioihin tarvitse tuhlata aikaa.

CNC-koneistuksen opiskeluun kuuluu teoriaopetusta, käytännön harjoittelua TAKKin tiloissa sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppimisjaksoilla syvennetään oppilaitoksessa hankittuja tietoja ja taitoja oikeita töitä tekemällä. Työssäoppiminen on opiskelijalle myös paras mahdollisuus näyttää osaamisensa mahdolliselle työnantajalleen.

Koneistajan ammattitutkintoon suoritetaan vähintään kaksi tutkinnon osaa

Tutkinnon osat valitaan seuraavista

Koneistajan ammattitutkinto suoritetaan näyttönä eli ammattitaito osoitetaan oikeissa työtehtävissä.

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Marko Kankaanpää, puh. 044 7906 651
Sihteeri Reija Touhunen, puh. 044 7906 231
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/metallitekniikka