Ensiapu 1

Ensiapukoulutus eli EA1-kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää ja ylläpitää ensiaputaitojaan.

Kurssilta saa Ensiapu 1 -kortin, joka on voimassa 3 vuotta.

Tarjolla on myös Ammattikuljettajan ensiapu -kurssi, joka on kuljetusalan ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutuspäivä. Kuljettajien kurssille voivat osallistua muutkin EA1-kurssista kiinnostuneet.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Lyhytkursseja ei löytynyt.

Työnantajalle korvausta ensiapukurssista

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset. Edellytyksenä on, että

Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja Kelan tekemän päätöksen mukaan. Lisää tietoa korvausten hakemiseen voit kysyä Kelalta.

Kysy lisää ja koulutustarjousta yrityksellesi!

Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
Ensiapu 2
Hätäensiapu
Hätäensiapu (kuljetusalan ammattipätevyysdirektiivinmukainen jatkokoulutus)
www.takk.fi/koulutus/sosiaali_ja_terveysala
www.takk.fi/koulutus/turvallisuusala