Ensiapu 2

Ensiapu 2 -koulutuksen eli EA2-kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa, että haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Kurssilla kiinnitetään huomiota myös tapaturmien ehkäisemiseen.

Kenelle EA2-kurssi?

EA2-koulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää ja syventää ensiaputaitojaan. Opiskelijalla on oltava voimassa EA1-kortti. Kurssilta saa EA2-kortin, joka on voimassa 3 vuotta.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Lyhytkursseja ei löytynyt.

Ensiapu 2 -kurssin sisältö

Kysy lisää

Sihteeri Sirpa Asikainen, puh. 044 7906 232
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
Ensiapu 1
Hätäensiapu
Hätäensiapu (kuljetusalan ammattipätevyysdirektiivinmukainen jatkokoulutus)
www.takk.fi/koulutus/sosiaali_ja_terveysala
www.takk.fi/koulutus/turvallisuusala