Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajien koulutus uudistuu. Nykyisessä muodossa hoiva-avustajien koulutusta ei enää käynnistetä. Hoiva-avustajien sekä muiden sote-alan tulevien koulutusten tietoja päivitämme sivulle www.takk.fi/sote


Hoiva-avustajat toimivat ihmisläheinen työssä sosiaali- ja terveysalalla, esimerkiksi vanhusten- tai vammaishuollossa.

Kuka sopii hoiva-avustajaksi?

Hoiva-avustajan opinnot sopivat sote-alasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso). Hoiva-avustajaksi ryhtyvän elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.


Toteutus

Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, työssäoppimista työpaikoilla ja etä- sekä verkko-opiskelua. Opiskelu on käytännönläheistä ja työssäoppimispainotteista.

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamista ja tarvittavan ammattitaidon hankkimista varten. Suunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen.

Hoiva-avustajaopintojen sisältö

Hoiva-avustajan koulutus koostuu kolmesta eri osatutkinnosta.

Osatutkinnot suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä.


Takaisin www.takk.fi/koulutus/sosiaali_ja_terveysala.