Ikärajapassi

Ikärajapassi, ikärajapassikurssi ja ikärajapassitesti

Ikärajapassikurssi ja ikärajapassitesti on suunniteltu ikärajavalvottavia tuotteita myyville työntekijöille sekä heidän esimiehilleen. Ikärajapassikoulutuksella ja -testeillä parannetaan henkilökunnan valmiuksia varmistaa, ettei ikärajavalvottavia tuotteita päädy alaikäisille.

Ikärajavalvottavia tuotteita ovat

Ikärajapassi on vapaaehtoinen, kassahenkilöstön ikärajavalvottavien tuotteiden myyntiin liittyvä koulutus. Koulutus on tuotettu valvottavien tuotteiden omavalvonnan kehittämisen osaksi.

Ikärajapassin suorittaminen on hyvä sisällyttää uuden työntekijän perehdytysohjelmaan - myös vuokratyöntekijöillä.

Ikärajapassikoulutusta ja -testiä järjestetään yrityksille, yhteisöille ja TE-toimistoille.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Lyhytkursseja ei löytynyt.

Opiskele ikärajapassi verkossa

Ikärajapassikoetta varten voi opiskella itsenäisesti verkko-oppimateriaalin avulla. Opiskelija voi testata osaamistaan verkossa harjoituksilla, jotka simuloivat haastavia myyntitilanteita. Myös koulutuksen koetta voi harjoitella verkossa.

Ikärajapassitestin suorittaminen

Ikärajapassitesti järjestetään TAKKin Nirvan toimipisteessä. Testin hyväksytystä suorittamisesta PTY myöntää ikärajapassin, joka on voimassa 10 vuotta.

TAKKilla on Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY:n) kanssa järjestämissopimus. TAKK hoitaa mm. testitilanteen valvonnan, todistusten tulostamisen ja allekirjoittamisen sekä ikärajapassisivuston opiskelijatunnusten jakamisen testattaville.

Kysy lisää

Kouluttaja ja hyväksytty valvoja Sanna Salminen, puh. 044 7906 306
Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305
Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
www.takk.fi/koulutus/kotityoe_puhdistus_ja_tekniset_terveyspalvelut
www.takk.fi/koulutus/liiketalous_ja_kaupan_ala