INSTA 800 -kurssit: Tietotaso 1, Tietotaso 2, Tietotaso 3 ja Tietotaso 4

INSTA 800 on teknisen puhtauden laadun arviointi ja mittausjärjestelmä.

INSTA 800 Tietotaso 1, Tietotaso 2, Tietotaso ja Tietotaso 4 -koulutuksissa perehdytään siivouksen teknisen laadun arviointiin ja mittaukseen. Kursseilla opiskellaan siivouksen teknisen laadun määrittämisen ja arvioinnin standardin SFS 5994 INSTA 800 sisältöä ja soveltamista.

Standardin käyttöönotto mahdollistaa palvelun tuottamisen säännöllisen laadun seurannan. Standardissa esitetään konkreettiset arviointiperusteet siivouksen tekniselle laadulle. Standardia voidaan soveltaa kaiken tyyppisiin rakennuksiin ja tiloihin riippumatta siitä, mitä siivousmenetelmiä, -välineitä tai järjestelmiä niissä käytetään.

Tietotaso 1:n ja Tietotaso 2:n koulutuksiin kuuluu perusosa ja jatko-osa.

INSTA 800, Tietotaso 1 -koulutus

INSTA 800 Tietotaso 1 -koulutus on tarkoitettu kaikille puhtausalalla työskenteleville henkilöille. Kurssiin kuuluu tietopuolista opetusta ja ohjattu välitehtävä. Jatko-osaan kuuluu myös käytännön harjoituksia.

 • Perusosa: siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmän sisältö ja standardin soveltamisala
 • Jatko-osa: INSTA 800:n sisältämät määritelmät ja termit selkeästi ja käytännönläheisesti

INSTA 800, Tietotaso 2 -koulutus

INSTA Tietotaso 2 on tarkoitettu puhtausalalla työskenteleville henkilöille, jotka ovat käyneet tietotaso 1:n. Kurssiin kuuluu tietopuolista opetusta ja ohjattu välitehtävä. Syventävään osaan kuuluu myös arvioinnin käytännön suorittamista arviointilomakkeita hyödyntäen.

 • Perusosa: siivouksen teknisen laadun silmämääräisen tarkastuksen pääperiaatteet ja prosessin hallinta, silmämääräisen tarkastuksen käyttö omassa työssä
 • Syventävä osa: siivouksen teknisen laadun arviointi- ja tarkastusmenettelyt sekä käytännön harjoittelu, silmämääräinen arviointi hyödyntäen INSTA 800:n osia omassa työssä

INSTA 800, Tietotaso 3 -koulutus

INSTA 800 Tietotaso 3 -koulutus on tarkoitettu siivouspalveluiden esimiehille, tarkastusten suorittajille, tarjouspyynnön laatumääritysten laatijoille, konsulteille ja vastaaville toimijoille. Tietotaso 3:ssa pääpaino on ilman mittalaitteita tehtävissä tarkastuksissa.

Tietotaso 3 koulutuksen suorittanut henkilö hallitsee standardin INSTA 800 silmämääräisen tarkastuksen vaatimukset sekä tietää mittauslaitteilla mittaamista koskevat menetelmät.

 • Soveltamisala termit ja määritelmät
 • Periaatteet ja prosessit
  • silmämääräisen tarkastus
  • siivouksen teknisen laadun arviointi
  • raportointi ja asiakastyöskentely
  • käytännön arviointia ja pohdintaa
 • Kertaus, tentti ja käytännönkoe

INSTA 800, Tietotaso 4 -koulutus

INSTA 800 Tietotaso 4 -koulutus on tarkoitettu siivouspalvelutarjousten laatijoille, siivouspalvelun suunnittelijoille, siivouspalveluiden laatupäälliköille, asiakkaan yhteyshenkilöille ja tarkastusten suorittajille, siivouksesta vastaaville, konsulteille ja INSTA 800 -kouluttajille.

Tietotaso 4:n suorittanut henkilö hallitsee INSTA 800 -standardin käytön kaikilta osin: hän hallitsee sekä silmämääräisen että mittauslaitteilla tapahtuvan laatuarvioinnin.

 • Soveltamisala termit ja määritelmät
 • Periaatteet ja prosessit
  • silmämääräisen tarkastus
  • Mittalaitteilla tapahtuva mittaus
  • siivouksen teknisen laadun arviointi
  • raportointi ja asiakastyöskentely
  • käytännön arviointia ja pohdintaa
 • Kertaus, tentti ja käytännönkoe
   

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!

 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305
Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/kotityoe_puhdistus_ja_tekniset_terveyspalvelut