Johtamisen erikoisammattitutkinto JET

Johtamisen erikoisammattitutkinto eli JET sopii esimiehille, joilla on vahva oman organisaation ja sen toiminnan osaaminen ja asiantuntemus.

Johtamisen erikoisammattitutkinto eli JET tarjoaa käytännönläheisen mahdollisuuden laaja-alaiseen organisaation ja oman johtajuuden kehittämiseen. Koulutus sopii esimiestehtävissä toimiville henkilöille, joilla on vahva oman organisaationsa ja sen toiminnan osaaminen ja asiantuntemus.

Opiskelija saa valmiudet johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Johtamisen erikoisammattitutkinto sisältää kaikille pakollisen tutkinnon osan, johtajana toimiminen, sekä yhden valinnaisen tutkinnon osan, jonka aihealueina ovat henkilöstön, asiakkuuksien, tuotannon tai verkostojen johtaminen.

Ajankohta

22.10.2018 - 28.02.2020
Johtamisen erikoisammattitutkinto

Toteutus

Johtamisen erikoisammattitutkinto opiskellaan TAKKissa yleensä oppisopimusopiskeluna, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukee ja arvioi työnantajan nimeämä työpaikkakouluttaja.

Käytännönläheinen koulutus sisältää lisäksi lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Osa opetuksesta toteutetaan verkko-opiskeluna.

Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkinnon suorittajan sen hetkinen osaaminen ja ammattitaito. Sen pohjalta tutkinnon suorittajalle laaditaan yhteistyössä kouluttajan ja työantajan edustajan kanssa henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Organisaation oma henkilöstö arvioi tutkintosuoritukset työpaikalla ja arvioijat perehdytetään tehtäväänsä.

Johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan käytännön johtamistyössä omalla työpaikalla.  

Lukusuunnitelma

Johtajana toimiminen

Henkilöstön, asiakkuuksien, tuotannon tai verkostojen johtaminen

Lisätiedot

Kouluttaja Sari Sirén, puh. 044 7906 439
Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, puh 044 7906 434
Sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
www.takk.fi/koulutus/liiketalous_ja_kaupan_ala
www.takk.fi/koulutus/johtaminen
www.takk.fi/koulutus/yrittaejyys