Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, KAET

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon opiskeleminen antaa varmuutta johtamistyöhösi sekä suuntaa toiminnan kehittämiseen.

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa esimiestyöhösi uutta virtaa! Saat varmuutta johtamiseesi sekä suuntaa toiminnan kehittämiseen, kehität omaa esimiestyötäsi ja saat arvostetun todistuksen ammattitaidostasi.

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon opinnoissa käsitellään käytännönläheisesti mm. organisaation toimintaympäristön analysointia, liiketoiminnan ja talouden suunnittelua, asiakkuuksia ja myyntiä sekä henkilöstöhallintoa. Lisäksi perehdytään oman työpaikan kehittämisprojektin toteutukseen. Keskeisenä koulutusalueena on oman johtajuuden ja esimiesroolin kehittäminen.

  • taitoja strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun ja toteutukseen
  • kokonaisvaltaista kaupan toimialan johtamisosaamista
  • keinoja tehokkaaseen sisäiseen toimintaan, kannattavuuden parantamiseen ja tuloksen tekoon
  • markkinoinnin ja myynnin johtamisen taitoja
  • osaamista yrityksen kehittämissuunnitelman tekoon ja toteutukseen
  • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia samalla alalla toimivien kanssa

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto sopii esimiehinä toimiville

Erikoisammattitutkinto sopii esimiehille, jotka vastaavat yksikkönsä henkilöstöstä, toiminnasta ja kannattavuudesta sekä osallistuvat liiketoiminnan suunnitteluun. Tutkinnon pääpaino on aktiivisessa työssä oppimisessa.

Ajankohta

04.09.2018 - 31.12.2019
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto (jatkuva haku)

Kesto noin 1,5 vuotta

paikka TAKK Tampereen valtatie 15

Erikoisammattitutkinto opiskellaan yleensä oppisopimuksella

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto-opinnot suoritetaan TAKKissa yleensä oppisopimusopiskeluna. Oppisopimuksella opiskelu on käytännönläheistä: Lähiopiskelu, tehtävät ja työssä oppiminen muodostavat joustavan ja mielekkään tavan opiskella. Pääpaino on työssä oppimisella, jota ohjaa ja arvioi nimetty työpaikkakouluttaja. Koulutus sisältää 12 lähipäivää, jotka toteutetaan kerran kuukaudessa. Tutkinto suoritetaan näyttönä eli ammattitaito osoitetaan omissa, aidoissa työtehtävissä.

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon sisältö

Yksikön toiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta

Yksikön myynnin johtaminen

Yksikön henkilöstön johtaminen

Kehittämisprojektin toteuttaminen

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Rosa Hyvönen, puh. 044 7906 428
Kouluttaja Tea Nikkilä, puh. 044 7906 429
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/liiketalous_ja_kaupan_ala