Kotoutumiskoulutus

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, tutustutaan arkielämään suomalaisessa yhteiskunnassa, hankitaan työelämän taitoja ja tietoja sekä suunnitellaan ammatillista tulevaisuutta Suomessa.

Kotoutumiskoulutus moduulit 3 ja 4 (120 päivää)

Kotoutumiskoulutuksen moduuleissa 3 ja 4 opiskelet ammattiopintoihin ja työelämään liittyvää suomen kieltä ja viestintätaitoja, tutustut ammatillisiin opintoihin ammatillisissa oppimisympäristöissä, saat tietoa arkielämästä suomalaisessa yhteiskunnassa, hankit työelämän taitoja ja kontakteja. Saat henkilökohtaista ohjausta ja suunnittelet ammatillista tulevaisuuttasi Suomessa. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa työelämässä vaadittavia kortteja ja passeja (esimerkiksi työturvallisuuskortti tai hygieniapassi).

Prefer English? You can find same information here: Integration Training for Adult Migrants.

Moduuli 3 (12 viikkoa): Sisältää vuorotellen ammattialan opintoihin tutustumista ja suomen kielen opintoja. Voit valita jonkin seuraavista ammattialoista: palveluala, rakennusala, sosiaali- ja terveysala, teknologia- ja logistiikka-ala tai monialainen moduuli.

Moduuli 4 (12 viikkoa): Sisältää suomen kielen ja työelämätaitojen opintoja ja työssäoppimisjakson.

Tavoitteet ja kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, jotka ovat TE-palveluiden asiakkaita ja jotka ovat opiskelleet kotoutumiskoulutuksen moduulit 1 ja 2 tai saavuttaneet muuten vastaavat taidot.

Kielitaidon lähtötaso moduulissa 3 on A2.1, ja tavoitteena on saavuttaa koulutuksen aikana kielitaitotaso B1.1 (YKI 3) suomen kielessä. Tavoitteena on myös, että opiskelija saa valmiuksia arkielämässä selviytymiseen, työelämässä toimimiseen ja ammatillisiin jatko-opintoihin. Koulutus edistää opiskelijan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Koulutusaika

Uusia ryhmiä alkaa tavallisesti 2 kuukauden välein.
Koulutus kestää 120 päivää. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!

Paikka TAKK Tampereen valtatie 15 ja Kurssikeskuksenkatu 11

Kotoutumiskoulutuksen moduulien 3 ja 4 toteutus ja sisältö

Opetus on monimuotoista päiväopetusta suomen kielellä. Opetus tapahtuu luokassa, ammatillisissa oppimisympäristöissä, verkossa ja työssäoppimispaikalla. Opintoihin sisältyy työelämään ja ammatillisiin opintoihin liittyviä tutustumiskäyntejä yrityksiin ja oppilaitoksiin. Jokainen opiskelija saa opintojen aikana henkilökohtaista opinto- ja uraohjausta.

Koulutuksen pääsisällöt

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.

Hakeutuminen

Opiskelijat koulutukseen ohjataan TE-palveluiden kautta. Ennen koulutukseen hakeutumista opiskelijat osallistuvat kielitaidon kartoitukseen.

Kustannukset

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Janne Haikansalo, puh. 044 7906 342
Koulutussuunnittelija Terhi Tapaninen, puh. 044 7906 363
Sihteeri Leena Oraluoma, puh. 044 7906 374
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/maahanmuuttajakoulutus