Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto (varastopalvelujen osaamisala)

 • Trukinkuljettajan tehtävät kuuluvat varastonhoitajan opintoihin.
 • TAKKin logistiikkahalli on ammattimainen harjoitusympäristö logistiikan perustutkinnon varastopalvelujen osaamisalan opiskelijoille.

Logistiikan perustutkinnon suorittanut varastonhoitaja hallitsee varastoalan tehtävät sekä käsin että koneellisesti, esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän hallitsee varaston asiakirjat ja suoriutuu varastokirjanpidosta sekä käsin että tietotekniikkaa käyttäen.

Tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varastontietojärjestelmien käyttö ovat varastonhoitajalle peruskauraa, mutta hän
tuntee myös varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Varastonhoitajat työskentelevät kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palveluksessa.

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii valmiudet ammattialan perustehtävien itsenäiseen hoitamiseen ja logistiikan perustutkinnon (varastopalvelujen osaamisala) suorittamiseen.

Kohderyhmä

Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto sopii alalle aikoville tai alalla jo jonkin aikaa toimineille.

Mikäli aiot opiskella logistiikan perustutkinnon oppisopimuksella, sinulla tulee olla työpaikka, jossa työssäoppiminen onnistuu. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa joustavasti. Soita ja kysy!

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!

Kesto noin 2 vuotta

Paikka TAKK Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11


Varastonhoitajaksi opiskelu

Opiskelun alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse haaskata aikaa.

Opintoihin kuuluu teoriaopintoja ja työssäoppimista. Teoriaa opiskellaan lähiopetuksessa ja etä- sekä verkko-opiskeluna. Teoriatuntien anti sovelletaan käytäntöön työssäoppisjaksoilla.

Jos opiskelet varastonhoitajaksi oppisopimuksella, opiskelusta noin 1/3 on teoriaopiskelua ja 2/3 työssäoppimista työpaikallasi. Lähiopetusta on noin 50 päivää (noin 2-4 päivää kuukaudessa).

Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinnon muodostuminen ja suorittaminen

Logistiikan perustutkinto (varastopalvelujen osaamisala) suoritetaan näyttönä eli ammattitaito osoitetaan aidoissa työtehtävissä.

Tutkintoa varten suoritetaan yhteensä 90 opintoviikkoa.

Tutkinnon pakolliset osat

 • Tavaran vastaanotto ja säilytys
 • Tavaran keräily ja lähetys
 • Inventointi ja saldonhallinta
 • Trukinkuljettajan tehtävät

Valinnaiset osat, joista valitaan vähintään 3

 • Vaarallisten aineiden käsittely ja Varaston tietojärjestelmät (lasketaan yhdeksi tutkinnon osaksi)
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Tavaran kuljettaminen
 • Työkoneiden käyttö ja huolto
 • Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Kysy lisää!

Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 7906 250
Kouluttaja Jääskeläinen Marko, puh. 044 7906 247
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/logistiikka