Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

  • Logistiikan perustutkinnon suorittanut yhdistelmäajoneuvonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen.
  • Rekkakortin ajaminen kuuluu yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opintoihin.
  • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat ottavat haltuun puoliperävaunuyhdistelmät.
  • Täysperävaunuyhdistelmien ajaminen opetellaan myös.

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut yhdistelmäajoneuvonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen.

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteiden toiminnan ja rakenteen ja pystyy tekemään niiden tavallisimmat huoltotoimenpiteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa.

Opiskelun osana suoritetaan CE-luokan ajokortti. Tämä niin sanottu ”rekkakortti” oikeuttaa raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksen kohderyhmä

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Opiskelijaksi tulevalla on oltava vähintään B-luokan ajokortti (myös jatko-opetus suoritettuna).

Ajankohta

03.09.2018 - 03.05.2019
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja/Logistiikan perustutkintoon valmistava koulutus
01.10.2018 - 29.04.2019
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus

Kesto Kesto noin 6 kuukautta

Paikka TAKK Nirva, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja: koulutuksen toteutus ja sisältö

Teoriaopiskelun lisäksi opintoihin kuuluu ajokoulutusta sekä päivä- että ilta-aikaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Pakolliset tutkinnon osat

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan vähintään 2

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 790 6250
Koulutussuunnittelija Tero Suutarinen, puh. 044 790 6249
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Katso myös

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja


Takaisin www.takk.fi/koulutus/logistiikka