Mikrokanavatekniikan koulutukset

 • Hexatronic Oy:n kouluttaja (keskellä) ohjeistaa ja TAKKin Flexdo Oy:n väelle mikrokanavien asentamista.
 • Mikroputket sopivaan mittaan.
 • Mikroputkiliitos.
 • Mikrokanava poikineen.
 • Valokuitu puhalletaan mikroputkeen paineilmalla.

Kuitukaapeleiden asentaminen mikrokanaviin paineilmalla puhaltamalla on nykyaikainen ja kustannustehokas tapa. Mikrokanava- ja kuitupuhalluksen koulutuskokonaisuudessa käydään läpi koko prosessi.

Mikrokanavatekniikkakoulutukset on suunnattu kaapeliasennuksia tekeville ammattilaisille ja yrityksille, esimerkiksi teleoperaattoreiden urakoitsijoille. Koulutusosiot valitaan työnkuvan mukaan - sama henkilö voi opiskella yhden tai useampia osia.

Mikrokanavatekniikkaa suunnittelijoille

Verkon suunnittelijoille ja projektipäälliköille suunnatussa koulutuksessa perehdytään mikrokanavajärjestelmän ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin, erilaisiin asennusmenetelmiin, putkien sekä kaapeleiden käsittelyyn, materiaalimäärien laskemiseen ja osaurakoiden aikataulukseen.

Sisältö

 • Järjestelmätakuun edellytykset
 • Mikrokanavajärjestelmä, MicroNet ja Ribbonnet kaapelointi: käsittely ja asentaminen
 • Suunnittelu

Mikrokanavatekniikkaa urakoitsijoille

Urakoitsijoiden (maarakennus) osassa tutustutaan mikroputkien asentamiseen aina sopivan maa-aineksen valinnasta putkien asentamiseen ja työn dokumentointiin asti.

Sisältö

 • Vaatimukset mikroputkikaivannolle
 • Sopivan maa-aineksen valinta ja käyttö
 • Putkien asentaminen
 • Putkien jatkokset ja haaroittaminen (suunnitteludokumenttien mukaisesti)
 • Merkinnät ja dokumentointi

Mikrokanavatekniikkaa asentajille

Asentajien osiossa opiskellaan mikroputkien haaroittamisen ja liitokset, mikro- ja nanokaapeleiden asentamisen putkiin puhallustekniikalla.

Sisältö

 • Järjestelmätakuun edellytykset
 • Mikrokanavajärjestelmä, MicroNet ja Ribbonnet kaapelointi
 • Mikrokanavien käsittely, haaroittaminen ja liitokset
 • Mikrokanavien käsittelyssä tarvittavat työkalut
 • Mikrokanavien / kanavanippujen asentaminen
 • Mikrokanavien valmistelu kaapelin puhaltamista varten
 • Kaapelin puhaltamiseen käytettävät työkalut
 • Kaapelin puhaltaminen
 • Kaapelien haaroittaminen ja päättäminen
   

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Lyhytkursseja ei löytynyt.


Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Marko Kankaanpää, puh. 044 7906 651
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/sahko