Palveluja kotiin -passi

Palveluja Kotiin -osaamistodistus ja -passi vahvistavat kodeissa tuotettavan palvelutyön luotettavuutta ja laatua. Palveluja Kotiin -osaamisella parannetaan vastuullisuutta, kuluttajalähtöisyyttä ja neuvonnallisuutta.

Palveluja Kotiin -passi on tarkoitettu kaikille asiakaskodeissa palvelutöitä tekeville ammattialasta riippumatta. Passin voivat suorittaa esimerkiksi kotipalveluyrittäjät ja muuta kodinhoitotyötä, hoiva- ja hoitotyötä tai remontti-, piha- yms. kodin kunnostustyötä tekevät ammattilaiset.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Kesto

Paikka

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305
Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
www.takk.fi/koulutus/kotityoe_puhdistus_ja_tekniset_terveyspalvelut
www.takk.fi/koulutus/matkailu_ja_ravitsemisala