Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Palvelulogistiikan ammattitutkinto syventää varastoalalla toimivan ammattilaisen osaamista ja antaa valmiuksia toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun.

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon, varastoalan osaamisalan suorittaneella on kokonaisnäkemys toimialastaan ja organisaatiosta, jossa työskentelee. Hän pystyy itsenäiseen, asiakaslähtöiseen, tehokkaaseen ja taloudelliseen työskentelyyn noudattaen alansa säädöksiä ja määräyksiä.
Palvelulogistiikan ammattitutkinto -koulutus syventää varastoalalla toimivan ammattilaisen osaamista ja antaa valmiuksia toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun.

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon varastoalan osaamisalan suorittaneet työskentelevät esimerkiksi erilaisissa kaupan ja teollisuuden alan varastoissa työntekijöinä tai esimiestehtävissä. He pitävät huolen tavaravirtojen sujuvuudesta ja hallitsevat tarvittavien tietojärjestelmien käytön.

Nykyaikaiseen varastotyöhön kuuluu usein myös asiakaspalvelua sekä erilaisten tavaransiirtoon liittyvien koneiden käyttöä. Työssä on huomioitava erilaisten tavaroiden varastoinnin olosuhteiden erityisvaatimukset.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto-opinnoissa painotetaan sisäisten kuljetusten tehokkuutta ja turvallisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu varastoalan työtehtävissä toimiville, joilla on ammatillinen perustutkinto tai varastoalan työkokemusta.

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!

Paikka TAKK Nirva, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

Lisäksi valitaan ja suoritetaan yksi valinnainen tutkinnon osa

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 7906 250
Kouluttaja Ville Kulmakorpi, puh. 044 7906 248
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Katso myös

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja


Takaisin www.takk.fi/koulutus/logistiikka