Puhdistuspalvelualan ammattitaidon ja työllistymismahdollisuuksien kartoitus

Ammattitaidon kartoituksella selvitetään henkilön ammattitaito suhteessa puhdistuspalvelualan nykypäivän työtehtäviin sekä henkilön työllistymismahdollisuudet alalle. Kartoitusjakson aikana selvitetään myös muut ammattitaitoon, terveydentilaan ja työkykyyn vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi soveltuvuus alalle, henkilökohtainen elämäntilanne, asenne ja motivaatio koulutukseen ja työhön sekä kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet. Opiskelijalle laaditaan konkreettinen koulutus- / työllistymissuunnitelma, jonka pohjalta hän etenee työelämään.

Kohderyhmä

Ammattitaidon kartoitus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työskennelleet puhdistuspalvelualalla, mutta joilla ei ole alan ammatillista koulutusta. Kartoitukseen voidaan ottaa myös tutkinnon pidemmän aikaa sitten suorittaneita tai opintonsa kesken jättäneitä.

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!

Kesto 1 - 20 päivää

Paikka TAKK, Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku, aloitus kysynnän mukaan (ryhmäkoko 3-5 henkilöä).

Hae joko työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella tai oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Netissä hakiessasi koulutuksen hakutunnus (649770) on tärkeä.

Hakijat valitaan hakemusten perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa miksi arvioit tarvitsevasi ammattitaidon kartoitusta. Lisäksi muualla kuin Tampereen seudulla olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa. Puutteellisesti täytetyt hakemukset voidaan hylätä.

Koulutuksen sisältö

Maksu

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisätiedot

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305
Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Lisätietoja hakeutumisesta ja työvoimakoulutuksen aikaisista eduista saa Koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta: 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai omasta työ- ja elinkeinotoimistosta


Takaisin www.takk.fi/koulutus/kotityoe_puhdistus_ja_tekniset_terveyspalvelut