Sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastukset

Sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastuksia harjoitellaan todellisissa ympäristöissä TAKKin sähkökentällä.

Sähköasennukset on testattava ja tarkastettava ennen niiden käyttöönottoa sekä muutostöiden jälkeen, jotta ne voidaan todeta standardin mukaisesti tehdyksi. Tarkastuksissa on noudatettava kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä (517/1996).

Sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastukset -koulutus antaa valmiudet standardien SFS 6000, SFS 6001, SFS 6002 ja SFS-EN 50341-1 ja SFS EN 50341-2-7 vaatimusten mukaisen käyttöönottotarkastuksen tekemiseen sähköverkkoon.

Koulutuksessa perehdytään sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastuksen tarkoitukseen ja sisältöön sekä suoritetaan käytännön harjoitukset todellisissa ympäristöissä TAKKin sähkökentällä.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Lyhytkursseja ei löytynyt.

Kesto 1 päivä

Paikka TAKK Nirva, Kurssikeskuksenkatu 13, Tampere

Sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastus -koulutuksen sisältö

Sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastukset -koulutukseen sisältyvät seuraavat tarkastuksiin perehdyttävät osa-alueet.

Käyttöönottotarkastuksen tarkoitus ja laajuus

Käyttöönottotarkastuksen sisältö

Käyttöönottotarkastus jakeluverkkoon

Käyttöönottotarkastukset käytännössä suoritetaan seuraavissa työpisteissä

Lisätiedot

Kouluttaja Jaana Harju, puh. 044 7906 610
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 7906 233
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/sahko