Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto on poistunut valikoimista. Siivoustyönohjaajat opiskelevat jatkossa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon koulutuksissa.


 

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto -opiskelu antaa valmiudet toimia työyhteisön perehdyttämis-, ohjaus- ja opastustehtävissä. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija pystyy työskentelemään sekä julkisen että yksityisen yrityssektorin siivoustyönohjaajan ja palveluohjaajan tehtävissä.

Vahvista osaamistasi ja paranna arvoasi muuttuvilla työmarkkinoilla! Hanki ohjauksen asiantuntijan pätevyys!

Kohderyhmä

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on puhdistuspalvelualan työkokemusta ja/tai koulutusta ja jotka voivat valmistavan koulutuksen ja tutkinnon näyttöjen aikana työskennellä siivous-, perehdyttämis- ja ohjaustehtävissä sekä siivous- ja muiden palveluiden suunnittelu- ja organisointitehtävissä.


Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. Osa opiskelusta tapahtuu internetin välityksellä.

Opiskelijan lähtötaso, osaaminen ja oppimistarpeet kartoitetaan ja niiden perusteella laaditaan henkilökohtaiset näyttösuunnitelma ja oppimissuunnitelma. Opinnot räätälöidään yksilöllisesti opiskelijan aiempi osaaminen huomioiden.

Tutkinto ja lukusuunnitelma: siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

tutkinto (3 osaa) suoritetaan osakohtaisina näyttöinä aidoissa työtilanteissa ja työkohteissa.

Pakolliset osat

1. Siivoustyön ohjaaminen

2. Siivouspalvelujen organisointi

Valinnaiset osat: valitaan yksi oman työorganisaation liikeidean mukaan

1. Kielitaito palvelu- ja ohjaustilanteissa
2. Monikulttuurisuus puhdistuspalvelualalla
3. Ympäristönhuoltopalvelujen ohjaaminen ja neuvonta
4. Yrittäjyys puhdistuspalvelualalla
5. Muun erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa (moduuli)

Koulutuksen aikana suoritetaan

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305
Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/kotityoe_puhdistus_ja_tekniset_terveyspalvelut