SosPa-passi, sosiaalihuollon omavalvonta

SosPa-passin osaamiskokeen hyväksytty suoritus osoittaa, että suorittaja tuntee sosiaalipalvelun omavalvontaa säätelevää lainsäädäntöä, määräyksiä ja laatusuosituksia sekä omavalvontasuunnitelman sisällön, merkityksen ja kehittämisen. 

Valvira edellyttää omavalvontakoulutusta. Omavalvonta kuuluu lakisääteisesti mm. kasvatus- ja perheneuvontapalveluihin, asumispalveluihin (kuten vanhainkodit, vanhusten asumispalvelut, perhekodit ja päihdekuntoutus), laitoshuoltoon ja lasten päivähoitoon. Omavalvontaosaamista edellytetään koko henkilöstöltä.

Sisältö

  • sosiaalipalvelun omavalvonta
  • asiakkaan osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet
  • turvallisuuskulttuuri
  • hoito- ja palvelusopimus ja -suunnitelma
  • palveluntuottajien vastuunjako
  • asiakkaan asema ja oikeudet
  • kuluttaja-asiakkaan mahdollisuus kotitalousvähennykseen ja arvonlisäverottomaan palveluun.

SosPa-passin suoritukseen sisältyy ennakkolukemisto, koulutus ja osaamiskoe.

Toteutus

Koulutus ja koe järjestetään tarpeen mukaan. Tarjoamme myös konsultointia jo tehdyn suunnitelman päivittämiseen.

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen , puh. 044 7906 379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 


Katso myös
Sosiaali- ja terveysalan muut koulutukset
Muut TAKKin lyhykurssit