Tekniikan erikoisammattitutkinto

Kehitä esimiestaitojasi tekniikan erikoisammattitutkinnolla. Tarjolla on Kaksi suuntautumisvaihtoa:

Asiakaspalvelun johtaminen / Tekniikan erikoisammattitutkinto

Asiakaspalvelun johtaminen antaa valmiuksia, toimintamalleja sekä tapoja kehittää ja johtaa asiakaspalvelutoimintoja tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti. Paneudutaan asiakaspalvelun suunnitteluun, kannattavuuteen, palveluprosesseihin, henkilöstön kehittämiseen ja johtamiseen erilaisissa johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa.

Asiakaspalvelun johtamisen suuntautumisvaihtoehto sopii teollisuudessa, tekniikan tai teknisen kaupan aloilla asiakaspalvelun ja myynnin lähiesimies- ja työnjohdon tehtävissä tai asiantuntijatehtävissä toimiville sekä henkilöille, jotka ovat siirtymässä asiakaspalvelun työnjohtotehtäviin tai joilla on johdettavanaan selkeä vastuualue. Vastuualue voi muodostua mm. esimiestehtävästä, myynnistä, asiakaspalvelusta, tuotekehityksestä, projektin johtamisesta, laadunhallinnasta, henkilöstöhallinnosta tai ammatinharjoittajana toimimisesta.

Työnjohtovalmennus / Tekniikan erikoisammattitutkinto

Työnjohtovalmennus antaa valmiuksia, toimintamalleja sekä -tapoja kehittää ja johtaa toimintaa tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti. Samalla paneudutaan kannattavuuteen, prosesseihin, henkilöstön johtamiseen erilaisissa johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa.

Työnjohtovalmennus -koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka toimivat teollisuudessa tai tekniikan aloilla lähiesimies- ja työnjohdon tehtävissä tai asiantuntijatehtävissä sekä henkilöt, jotka ovat siirtymässä työnjohtotehtäviin tai joilla on johdettavanaan selkeä vastuualue. Vastuualue voi muodostua mm. esimiestehtävästä, tuotannosta, tuotannon kehityksestä, asiakaspalvelusta, tuotekehityksestä, projektin johtamisesta, laadunhallinnasta, henkilöstöhallinnosta tai ammatinharjoittajana toimimisesta.

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!


Toteutus

Osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Varsinainen näyttötutkinto suoritetaan suunnitelmallisesti omassa työympäristössä käytännön esimiestason työtehtävillä.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja työssäoppien, mikä tarkoittaa lähi- ja verkko-opetusta, ohjattuja harjoituksia, itsenäistä työskentelyä ja työpaikalla tapahtuvaa soveltamista ja oppimista. Koulutukseen kuuluvat olennaisena osana oman työpaikan toimintaan kytketyt projekti- ja kehittämistehtävät, jotka opiskelijan oman kehittymisen kautta auttavat organisaatiota toteuttamaan kestävää asiakkuuksia ja asiakkuuksien kehittämistä.

Sisältö: Tekniikan erikoisammattitutkinto

 • Orientointi
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Itsensä johtaminen ja 360
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot, kokous- ja neuvottelutaidot
 • Työyhteisön ongelmatilanteet ja johtaminen
 • Ulkoisen ja sisäisen laskennan tehtävät ja kannattavuuteen vaikuttaminen
 • Kustannus- ja investointilaskennan perusteet
 • Laadun ja suorituskyvyn kehittäminen ja johtaminen
 • Henkilöstön kehittäminen ja johtaminen
 • Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat
 • Työsuojelu, vaarojen arviointi ja riskien hallinta
 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen
 • Sopimusoikeus

Asiakaspalvelun johtaminen -koulutuksen aiheisiin kuuluu lisäksi

 • Asiakaspalvelun suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Käytännön asiakaspalvelu
 • Haasteelliset asiakaspalvelutilanteet
 • Markkinointioikeus
 • Ympäristön suojelu ja kestäväkehitys

Työnjohtovalmennus -koulutuksen aiheisiin kuuluu lisäksi

 • LEAN Prosessien arviointi, kehittäminen ja johtaminen
 • TRIZ teknisten ongelmien ratkaisu
 • Ympäristön suojelu ja kestäväkehitys

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kouluttaja Jouni Hanhinen, puh. 044 7906 106
Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, puh 044 7906 434
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Riikonen Group Oy:n Roni Laaksonen opiskeli tekniikan erikoisammattitutkinnon

Roni Laaksonen työskentelee työhön osallistuvana työnjohtajana mm. konttinostureiden teliosia ja konttilukkeja kokoonpanevassa Riikonen Group Oy:ssä.

Lue Laaksosen ajatukset tekniikan erikoisammattitutkinnon hyödyistä.


Esa Ahlgren (Sorvaamo Niemenmaa Oy) kertoo tekniikan erikoisammattitutkinnon opiskelemisesta ja sen tarjoamista hyödyistä.


Katso myös
www.takk.fi/koulutus/johtaminen
www.takk.fi/koulutus/yrittaejyys