Tieturva 1

Tieturva 1 -koulutus sopii linja- ja kuorma-autojen kuljettajille ammattipätevyysdirektiivin mukaiseksi jatkokoulutukseksi.

Tiellä tehtävään työhön, työn suunniteluun ja valvontaan osallistuvalta henkilöltä vaaditaan turvallisuuspätevyyttä. Henkilö täyttää turvallisuuspätevyysvaatimuksen käytyään Tieturva-koulutuksen.

Edellytyksenä turvalliseen työympäristöön on työn vaarojen tunteminen ja niiltä suojautuminen. Tieturva-koulutuksella edistetään työnjohdon sekä työntekijöiden tietämystä liikenne- ja työturvallisuuteen liittyen sekä tutustutetaan työntekijät turvallisten työmenetelmien käyttöön. Koulutuksella pyritään myös yhdenmukaistamaan eri työmaiden työnohjauskäytäntöjä. Koulutus painottaa myös työntekijän oman hyvinvoinnin ja suorituskyvyn merkitystä työssä.

Tieturva on koulutusohjelma, jolla Liikennevirasto ja ELY-keskukset takaavat tiellä työskentelevien perehdytyksen liikenteen aiheuttamiin riskitekijöihin työkohteessa.

Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -pätevyyden jokaiselta yleisillä teillä työskentelevältä

Tieturva-koulutus tarpeellinen kaikille, jotka

  • osallistuvat tienpitoon liittyvään työhön, joka tehdään tiellä
  • kuljettavat tie- ja päällystysmateriaaleja
  • kuljettavat työkonetta pääsääntöisesti
  • työskentelevät tiellä muussa työssä
  • haluavat suorittaa Tieturva 2 -koulutuksen

Tieturva 1 kuljetusalan ammattilaisille

Jos ajat ammatiksesi kuorma-, tai linja-autoa tai yhdistelmäajoneuvoja, löydät kuljetusalan ammattipätevyyden edellyttämän tieturvakoulutuksen täältä.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Lyhytkursseja ei löytynyt.

Kesto 1 päivä


Tieturva 1 -koulutuksen sisältö

Lue lisää Spekin sivuilta.

Soita ja kysy lisää

Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 7906 250
Sihteeri Mari Salonen, puh. 044 7906 225
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
Logistiikka / ammattipaetevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus
www.takk.fi/koulutus/logistiikka
www.takk.fi/koulutus/saehkoe_ja_automaatioala