Tulityökortti

Tulityökortti- ja koulutus antavat tuli-, katto- ja vedeneristystyötä tekeville sekä vastuu- ja valvontahenkilöille käytännön ja teorian tiedot ja taidot tulitöiden järjestelyistä.

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai jotka aiheuttavat palovaaraa.

Tulityökurssilla käsitellään mm. tulityön riskejä, turvallisia työmenetelmiä ja suojaamista sekä oikeita käytäntöjä. Koulutuksesta saat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön valvoman ja allekirjoittaman tulityökortin. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu kaikille tulityötä tekeville ja heille, jotka haluavat parantaa osaamistaan tulitöihin liittyvissä asioissa. Koulutus antaa valmiudet tulitöiden suorittamiseen työntekijälle itselleen ja ympäristölle turvallisesti.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Kesto 1 päivä

 

Toteutus

Opetus tapahtuu lähiopetuksena. Kurssiin kuuluu tietopuolista opetusta, sammutusharjoituksia tulitöiden suojeluohjeen mukaisilla sammuttimilla sekä kurssikoe.

Tulityökurssin sisältö

Tuli työt ja turvallisuus

 • Palamisen teoria
 • Lämmön siirtyminen
 • Tulipalon vaarat
 • Palonehkäisy

Vastuut ja velvollisuudet tulitöissä

 • Velvollisuus omatoimiseen varautumiseen
 • Sopimukset
 • Vastuut
 • Tulityösuunnitelma
 • Tulityölupa

Tulityön vaarojen tunnistaminen

 • Tulityömenetelmät ja -välineet
 • Työympäristöön liittyvät vaarat
 • Työstettävät materiaalit

Tulityön turvatoimet eri toimintaympäristöissä

 • Turvallisen tulityön valmistelu
 • Turvatoimet tulityön aikana
 • Suojavaatetus ja henkilösuojaimet
 • Turvatoimet tulityön jälkeen

Toiminta onnettomuustilanteessa

 • Onnettomuustilanteessa huomioitavaa
 • Tulipalon sammuttaminen
 • Alkusammutuskalusto
 • Kaasupullojen käsittely tulipalossa
 • Ensiapu

Alkusammutus- ja turvatoimenpiteiden harjoitus

Turvallisuustutkinto

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 7906 233
Kouluttaja Tomi Hakkarainen, puh. 044 7906 256
Koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, puh. 044 7906 302


Katso myös
www.takk.fi/koulutus/turvallisuusala
www.takk.fi/koulutus/autoala
www.takk.fi/koulutus/logistiikka
www.takk.fi/koulutus/moottoripyoerae_ja_pienkoneala