Tuottavuuden parantaminen, Lean-webinaari

Tuottavuuden parantaminen -webinaarissa esitellään konkreettinen esimerkki tuottavuuden parantamisesta Suomessa. Opit kuinka tuottavuuden pullonkaula tunnistetaan ja aukaistaan arvoketjuanalyysi (VSM) -työkalulla.

Tuottavuuden parantaminen -webinaarissa käydään läpi yrityksen tuottavuuden parantaminen koko arvoketjua (asiakkaalta asiakkaalle) kehittämällä. Esiteltävän hankkeen tuloksena oli:

  • Tuottavuus parantui 26 prosenttia
  • Toimitusvarmuus nousi 65 prosentista 90 prosenttiin

Kerromme, miten yrityksen prosessin pullonkaula saatiin käytännössä selville, kuinka prosessia kehitettiin, miten projekti konkreettisesti eteni, mitä haasteita sen toteutuksessa oli ja mitä tuloksia lopulta saavutettiin.

Kenelle webinaari on suunnattu?

Tuottavuuden parantaminen -webinaari on tarkoitettu sekä julkisen että yksityisen sektorin toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille. Voit työskennellä tuotantoon, projektien hallintaan, logistiikkaan, markkinointiin, myyntiprosesseihin tai strategiaan liittyvissä tehtävissä. Voit myös olla yrityksen johdossa, päällikkötasolla, tuotannon esimiehenä tai kehitysinsinöörinä.

Webinaari on hyvin käytännönläheinen, joten et tarvitse siihen mitään erityisiä pohjatietoja!

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Lyhytkursseja ei löytynyt.

Paikka Webinaari

Tuottavuuden parantaminen käytännössä -webinaarin sisältö

Koulutus TAKKin ja Lean Lion Oy:n yhteistyönä

Kouluttaja Pasi Vastamäki

Asiakkaiden kommentteja aikaisemmista Lean-webinaareista:

"Webinaarissa annettiin hyvä kuva siitä, miten projekteissa voi onnistua tai epäonnistua. Hyvä, että myös ne 'käsikirjasta' poikkeavatkin kokemukset esitellään. Se lisää uskottavuutta. Kaksi tuntia meni tosi nopeasti mielenkiintoisen aiheen parissa."

"Hyvät ja käytännönläheiset esimerkit sopivasti erilaisista näkökulmista."

"Webinaari oli juuri sitä mitä se lupasikin! Lisäksi se toimi teknisesti hyvin ihan tavallisella tietokoneella ilman erillisiä ladattavia ohjelmia."

Kysy lisää

Yrityspalvelupäällikkö Kari Kaikkonen, puh. 044 7906 417
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi