Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi kehitetty valtakunnallinen menettelytapa. Työturvallisuuskorttikoulutuksesta on eri aloille painotettuja versioita. Esimerkiksi teollisuuteen ja palvelualoille sekä logistiikkaan eli kuljetusalalle on omat koulutuksensa.

Työturvallisuuskorttikoulutuksella

Yleinen työturvallisuuskoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle.

Kohderyhmä

Yhteisellä työpaikalla tilaajan (pääasiallista määräysvaltaa käyttävän) tiloissa työskentelevät alihankkijoiden ja sopimuskumppaneiden työntekijät.

Järjestämme työturvakorttikoulutuksia myös venäjän kielellä.

Ilmoittautuminen

Valitse ajankohta ja ilmoittaudu nettilomakkeen kautta:

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Kesto 8 tuntia

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutuksen ja tentin hyväksytyn suorittamisen jälkeen saat tarvittaessa väliaikaisen todistuksen. Todistus on voimassa, kunnes saat varsinaisen työturvallisuuskortin (4 viikon kuluessa). Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus ei ole lakisääteinen. Järjestelmän hallinnointi kuuluu tapaturmavakuutuslaitosten liitolle (TVL) ja kortin rekisteröinti sekä koulutusaineisto kuuluvat Työturvallisuuskeskus ry:lle (TTK).

koulutuksen sisältö

Nolla tapaturmaa

Yhteinen työpaikka

Perehdyttäminen

Riskienhallinta

Kuormitustekijöiden tunnistaminen

Vaaratekijöiden tunnistaminen

Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset

Kohderiskiarviointi ja tarkistuslista

Lisätiedot

Rakennusala: Sihteeri Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321
Muut alat: Sihteeri Reija Touhunen, puh. 044 7906 231
Venäjänkieliset kurssit: Kouluttaja Andrei Miagkov, puh. 044 790 6268
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
www.takk.fi/koulutus/turvallisuusala
www.takk.fi/koulutus/autoala
www.takk.fi/koulutus/logistiikka
www.takk.fi/koulutus/metallitekniikka
www.takk.fi/koulutus/koneenasennus_ja_kunnossapito
www.takk.fi/koulutus/saehkoe_ja_automaatioala