Uhkatilanteet ja niiden hallinta

  • Uhkatilanteet ja niiden hallinta -koulutukseen sisältyy käytännön harjoituksia.
  • Käytännön harjoituksissa käydään läpi mm. erilaisia otteita ja niistä irrottautumista.
  • Käytännön uhkatilanteiden harjoitteleminen antaa itsevarmuutta kohdata vaaratilanteita työpaikalla.

Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi työpaikallaan. Uhkatilanteiden tunnistaminen, ennakointi, rajoittaminen ja seuranta ovat tärkeitä asioita, mutta mikään ei korvaa oikeaa reagointia uhkatilanteen sattuessa.

Uhkatilanteiden hallinta -koulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön itsevarmuutta ja toimintakykyä uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä luoda toimintamallit tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Koulutus sopii erityisesti asiakaspalvelutehtävissä toimiville. Koulutusta on järjestetty hyvällä menestyksellä mm. sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

Toteutus

Uhkatilanteet ja niiden hallinta -koulutusta järjestetään yrityksille, ja sisällöt määritellään ammattiala- ja yrityskohtaisesti. Koulutuksen kokonaiskesto ja toteutusmuoto sovitaan yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Lähtökohtaisesti koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää, ja niiden välissä opitaan työssä omalla työpaikalla. Koulutuksen kokonaiskesto on tällöin n. 8kk. Pääpaino koulutuksessa on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lähipäivien ajankohdat sovitaan joustavasti yrityksen toiveiden mukaan joko kokonaisina päivinä tai puolen päivän mittaisina. Lähipäivät voidaan järjestää työpaikan tiloissa tai TAKKissa. 

Koulutus voidaan kuitenkin rakentaa myös täysin yrityksen toiveiden mukaan niin, että lähipäivien määrä, koulutuksen kokonaiskesto ja halutut sisältöalueet voivat vaihdella työpaikan tarpeen mukaan.

Ajankohta

Alkamisajankohta ei ole vielä tiedossa. Soita ja kysy!

Sisältö

Koulutuksen sisältöalueet määritellään yrityskohtaisesti:

Koulutuksen päätteeksi halukkaat voivat suorittaa uhkatilanteet -tutkinnon osan turvallisuusalan perustutkinnosta.

Kysy lisää

Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, puh. 044 7906 310
Koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, puh. 044 7906 302
Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
Turvallisuusalan muut koulutukset
Sosiaali- ja terveysalan koulutukset