Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto on poistunut valikoimista. Tutustu uuteen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon.


 

Välinehuoltajan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus tarjoaa välinehuoltajalle mahdollisuuden edetä uralla, toimia esimerkiksi lähityönjohdollisissa tehtävissä, ryhmän vetäjänä, työn ohjaajana, perehdyttäjänä ja opastajana. Erikoisammattitutkinnon myötä opiskelija syventää osaamistaan ja voi perehtyä esimerkiksi välinehuoltotyön suunnitteluun ja kehittämiseen, teknologiaan, taloudellisiin ja tuloksellisiin toimintatapoihin sekä työyhteisöllisiin taitoihin ja infektioiden torjuntatyöhön.

Kohderyhmä

Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto sopii henkilöille, joilla on usean vuoden työkokemus välinehuollon työtehtävistä sekä välinehuoltajan ammattitutkinto. Koulutuksen ja tutkinnon näyttöjen aikana opiskelija voi työskennellä välinehuollossa perehdyttämis- ja ohjaustehtävissä sekä toiminnan suunnittelu- ja organisointitehtävissä.

Toteutus

Opiskelun alkuvaiheessa opiskelijan lähtötaso kartoitetaan. Kartoituksen pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen.
Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito näyttöinä todellisissa työtehtävissä.

Lukusuunnitelma: välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Lisäksi voi suorittaa valinnaisen tutkinnon osan

Kysy lisää!

Kouluttaja Pia Walther-Niemelä, pu. 044 7906 426
Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305
Sihteeri Maiju Aro, puh. 044 7906 348
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/kotityoe_puhdistus_ja_tekniset_terveyspalvelut