Sähköalan täydennyskoulutukset automaatioasentajille ja sähköasentajille

- Kiinteistösähkö- ja sähköverkkoalan jatkokoulutus automaatioasentajille
- Sähköasentajasta sähköverkkoasentajaksi

Sähköasentaja tai automaatioasentaja voi laajentaa sähköalan osaamistaan ja parantaa työllistymismahdollisuuksiaan täydennys- ja jatkokoulutuksissa.  

Koulutukset on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tai vanhemman vastaavan sähköalan tutkinnon sähkö- tai automaatioasentajan osaamisalalla. (HUOM. tietoliikennetekniikan ja elektroniikan osaamisalan suorittaneille suositellaan hakeutumista sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon johtavaan koulutukseen.)

Automaatioasentajan koulutuksen suorittanut voi laajentaa osaamistaan kiinteistösähkö- tai sähköverkkoalalle.

Sähköasentajan koulutuksen suorittanut voi laajentaa osaamistaan suuntautumalla sähköverkkoalalle.

Ammatillisten koulutusosioiden tarkemmat sisällöt ja alustavat aloitusajat

Kiinteistösähköasennus

Sähköverkkoasennus

Hakeutuminen ja valinta

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Huom. Avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) haettaessa hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.