Sähköasennusalan päivityskoulutus

Oletko suorittanut sähköasentajan koulutuksen, mutta et ole työskennellyt alalla opiskelun jälkeen? Nyt voit päivittää tietosi vastaamaan sähköalan nykyisiä vaatimuksia päivityskoulutuksessa.

Kohderyhmä ja koulutuksen tavoite

Päivityskoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille sähköasentajan koulutuksen suorittaneille, joilla ei ole alalta työkokemusta tai kokemus on vähäinen. Koulutukseen hyväksyttävällä tulee olla suoritettuna sähköasentajan tutkinto (esim. sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tai vanhempi sähköalan tutkinto).

Koulutuksen tavoitteena on parantaa työllistymismahdollisuuksiasi sähköasennusalalle.

Koulutuksen kesto, sisältö ja toteutus

Päivityskoulutus muodostuu 10 päivän aloitusjaksosta ja ammatillisesta koulutusjaksosta, johon kuuluu työssäoppimista yrityksessä.

Aloitusjakson aikana opiskelijan osaaminen kartoitetaan ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Aloitusjaksolla suoritetaan myös sähköalalla tarvittavat turvallisuuskoulutukset.

Ammatillisen koulutusjakson kesto on 3 - 9 kuukautta. Tarkka kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Jakso on erittäin käytännönläheinen. Sen aikana tehdään käytännön sähköasennusharjoituksia TAKKin sähköasennushallissa. Kun ammattitaito on sopivalla tasolla, siirrytään työssäoppimaan sähköalan yritykseen.

Ajankohta
Aloitusjakso 11.9.-22.9.2017
Ammatillinen koulutusosio 25.9.2017 alkaen

Kesto Aloitusjakso 10 päivää ja ammatillinen koulutusosio 3 - 9 kuukautta.

Paikka Kurssikeskuksenkatu 11

Ammatillisen osion sisältö ja laajuus rakentuvat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Sisältö valitaan seuraavista aiheista

Koulutukseen hakeutuminen ja valinta

Koulutukseen hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla (www.te-palvelut.fi) olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätiedot

Kouluttaja Sakari Rönkkö, puh. 044 7906 292
Koulutuspäällikkö Marko Kankaanpää, puh. 044 7906 651
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi