Osaamista tuotekehitysprojekteihin

Wavin-Labkolla Oy:llä myynnin teknisenä tukena työskentelevä Janne Piili hankki tuotekehitystyöhön lisää osaamista tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnosta.


Katso myös:
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
www.takk.fi/koulutus/tuotekehitys_ja_palvelukehitys