Uravalmennus

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen uravalmennuspalveluiden tavoitteena on edistää asiakkaan paluuta työelämään tai tukea työelämässä jatkamista. Palveluissa kartoitetaan asiakkaan ammatillisia kiinnostuksenkohteita, mahdollisuuksia sekä soveltuvuutta suunnitellulle alalle. Asiakasta tuetaan löytämään väylä eteenpäin oman henkilökohtaisen tilanteen ja tavoitteiden pohjalta.

Tilanteen selvittelyssä hyödynnetään TAKKin eri ammattialojen asiantuntijoita sekä laajaa yhteistyöverkostoa. 

Uravalmennuspalvelut ovat yksilöllisiä. Asiakkaaksi ohjaudutaan työ- ja elinkeinotoimistosta, työvoiman palvelukeskuksesta tai vakuutusyhtiöistä.