Oppimisvaikeuksien tutkiminen

Yksilöllinen lukitestaus

Sisältää yksilöllisenä Niilo Mäki Instituutin lukitestit (lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille), palautteen sekä lausunnon. Testausta voidaan käyttää apuna esim. silloin kun halutaan arvioida, minkälaista tukea ammatilliseen tai muuhun koulutukseen hakeutuja tarvitsee suoriutuakseen koulutuksesta.

Yksilöllinen matematiikkatestaus

Matematiikkatestaus sisältää Niilo Mäki Instituutin matematiikkatestin yksilöllisesti suoritettuna sekä palautteen ja lausunnon. Testausta voidaan käyttää apuna esim. silloin, kun halutaan arvioida, minkälaista tukea ammatilliseen koulutukseen hakeutuja tarvitsee suoriutuakseen koulutuksesta.

Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarviointi antaa tietoa henkilön soveltuvuudesta eri aloille. Arviointi antaa tukea urasuunnitteluun tai uudelle uralle hakeutumiseen.  Soveltuvuusarviointi koostuu haastatteluista sekä psykologisista testeistä. Testeissä tutkitaan mm. persoonallisuuden piirteitä, tiedollisia perusvalmiuksia, muistitoimintoja, oppimistoimintoja sekä tarkkaavaisuus- ja keskittymiskykyä.

Lisätietoja
Opiskelijapalveluiden palvelunumerosta puh. 044 7906 400, sähköpostilla: opintoneuvonta@takk.fi

Maahanmuuttajien suomen kielen taitotason yksilöllinen testaus

Arviota suomen kielen taitotasosta tarvitaan mm. silloin, kun edellisestä kielikoulutuksesta on kulunut pitkä aika. Ammatillisiin koulutuksiin hakeutumiseen tarvitaan yleensä tuore arvio kielitaidon tasosta eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. Työpaikkaa haettaessa voidaan tarvita ajankohtaista arviota suomen kielen ymmärtämisestä ja puhumisesta suhteutettuna työelämän tarpeisiin.

Suomen kielen taito kartoitetaan yksilöllisesti haastattelujen sekä luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista mittaavien testien avulla. Tavoitteena on selvittää kielitaidon taso suhteessa koulutukseen ja työelämään.

Palvelu sisältää S2-opettajan suorittaman haastattelun ja täsmäkeskustelun sekä luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista selvittävät testit. Lausunnossa kuvataan suomen kielen taitotasoa sekä vastataan palvelun tilaamaan konkreettiseen kysymyksenasetteluun.

Lisätietoja
Kouluttaja Leila Murtomäki, puh. 044 7906 357

Maahanmuuttajien oppimisvalmiuksien yksilöllinen tutkiminen

Oppimisvalmiuksien yksilöllistä tutkimista voidaan hyödyntää erityisesti silloin, jos tietoja kotimaassa suoritetuista opinnoista on niukasti käytettävissä tai ne perustuvat omaan arvioon.  Palvelun pohjaksi tarvitaan arvio asiakkaan suomen kielen taitotasosta.

Oppimisvalmiuksien tutkimisessa perustyökaluja ovat keskustelu ja haastattelu, joiden avulla selvitetään valmiuksia suhteessa koulutusten vaatimuksiin. Oppimiskykyisyyttä selvitettäessä otetaan huomioon kulttuuriset erot. Peruslähtökohtana on kuitenkin se, että opiskelu tapahtuu suomalaisessa oppilaitoksessa. Tutkimuksessa selvitetään myös persoonallisuuden piirteitä, tiedollisia perusvalmiuksia, muistitoimintoja, oppimistoimintoja sekä tarkkaavaisuus- ja keskittymiskykyisyyttä siinä määrin kuin kulttuurierot huomioiden ja ilman tulkkia työskenneltäessä on mahdollista.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Janne Haikansalo, puh. 044 7906 342


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi