Jätehuollon kehittäjäksi?

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon jätehuollon osaamisala jakaantuu kolmeen suuntautumisvaihtoehtoon eli koulutusohjelmaan

Jätehuoltopalveluiden kehittäjä

Jätehuoltopalveluiden kehittäjän koulutusohjelma soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät jätehuoltoalalla ja haluavat innovoida uusia ympäristöhuollon tuotteita tai palveluita tai kehittää nykyisiä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Jätehuoltopalveluiden kehittämisen koulutuksessa käsitellään mm. asiakaslähtöisyyttä, asiakasprofilointia, tuotteistamista, palveluiden innovoimismahdollisuuksia sekä toimintakentän huomiointia jätehuoltopalveluita kehitettäessä.

Pilaantuneiden maiden asiantuntija

Pilaantuneiden maiden koulutusohjelma soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät PIMA-asioiden parissa tai ovat hakeutumassa läheisille aloille (mm. maaurakointi) ja tarvitsevat osaamista pilaantuneiden maiden käsittelyyn.

Pilaantuneiden maiden koulutuksessa käsitellään mm. pilaantuneiden maiden tunnistusta ja analysointia, jäte- ja materiaalivirtojen tuntemista, riskien hallintaa ja lainsäädäntöä sekä PIMA-töiden suunnittelua ja toteutusta. Tutkinnon suorittaja (= opiskelija) osaa hyödyntää toimintaympäristön tuntemustaan työssään, tunnistaa pilaantuneen maa-aineksen ja sen ominaisuudet sekä tuntee sen käsittely-, näytteenotto- ja analyysimenetelmät. Pääpaino koulutuksessa on pilaantuneiden maiden kunnostussuunnitelmilla sekä erilaisilla käsittelymenetelmillä.


Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessamme on viisi suuntautumisvaihtoehtoa

Lisää ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta ja seuraavat koulutukset.


Lisätietoja
Kouluttaja Petra Lattunen, puh. 044 7906 393
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi