Kiinnostaako laatu, ympäristö ja turvallisuus?

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon laatu-, ympäristö- ja turvallisuus- eli LYT-johtamisen osaamisala sopii monenlaisissa ympäristöalan tehtävissä toimiville. Jokainen yritys tarvitsee osaamista laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioissa, jotta toiminta olisi johdonmukaista ja työ laadukasta. Jokainen yritys on tahtomattaankin tekemisissä luonnon kanssa energian, materiaalien ja jätteiden kautta. Lisäksi turvallisuus on tärkeä seikka sekä tapaturmien että tietoturvallisuusriskien ennakoimiseksi kaikissa yrityksissä.

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuus -suuntautumisvaihtoehto perehdyttää erilaisiin menetelmiin ja käytännön työkaluihin, joiden avulla tehtävistä suoriutuu. LYT-suuntautumisvaihtoehdon teemoina ovat  mm.


Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessamme on viisi suuntautumisvaihtoehtoa

Lisää ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta ja seuraavat koulutukset.


Lisätietoja
Kouluttaja Petra Lattunen, puh. 044 7906 393
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi