Ympäristöhaasteet hyödyiksi

Yrityksiltä ja muilta organisaatioilta vaaditaan aiempaa enemmän ympäristöosaamista. Jatkuvasti muuttuva ympäristölainsäädäntö sekä entistä ympäristötietoisemmat asiakkaat luovat paineita yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen kaikilla aloilla. Tähän haasteeseen vastaavat TAKKin ympäristöalan koulutukset.

Ympäristöosaaja tulee taloon

Jokaisessa yrityksessä olisi hyvä olla ympäristövastaava, vaikka oman toimenkin ohella toimiva. Ympäristöalan koulutuksella saa eväät tehtävän hoitamiseen. Koulutuksen jälkeen ympäristöalan ammattilainen osaa kiinnittää huomion oikeisiin asioihin, huomioida muuttuvan lainsäädännön tuomat vaatimukset sekä hyödyntää käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Ympäristöalan erikoisammattitutkintokoulutuksessa opiskelija kehittää paitsi organisaationsa ympäristöosaamista, myös omaa ympäristöosaamistaan ja työtään opintoihin liittyvien kehitystehtävien avulla. Yritys voi hyötyä kehitystehtävistä jo koulutusaikana esimerkiksi pienentyneiden materiaali- ja jätehuoltokulujen muodossa.

Miksi TAKKiin?

TAKK on vahva ympäristöalan osaaja ja omaa usean vuoden kokemuksen ympäristöalan koulutuksesta. Laajan yhteistyöverkoston turvin TAKK voi taata laadukasta ja ajantasaista ympäristöalan koulutusta, joka hyödyntää suoraan organisaation toimintaa. TAKK on myös kokenut aikuiskouluttaja, joka tarjoaa hienon mahdollisuuden verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa.

Käännä ympäristöhaasteet hyödyiksi ympäristöalan koulutuksella!

Lisätietoja
Kouluttaja Petra Lattunen, puh. 044 7906 393
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi