Mikä kysy ja katso?

Palvelussa nykyiset ja tulevat opiskelijamme sekä yrityskumppanimme voivat kysyä kaikkea yleistä opintoihin ja TAKKiin liittyvään.

Kysymykset ja vastaukset säilytetään palvelussa muidenkin käyttäjien nähtävillä. Kysymykset koituvat siten useiden tiedonjanoisten hyödyksi.

Kysymyksiin vastaavat opintoneuvoja Tuuli Oksanen ja koulutusalakohtaiset asiantuntijat.

Tavoitteena on, että kysyjä saa vastauksensa kolmen työpäivän kuluessa. 

Opintoneuvoja Tuuli Oksanen