Opintojen rahoitus

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen aikana opiskelija saa samaa työttömyysetuutta kuin työttömänä ollessaan. Opiskeluajalta maksetaan lisäksi kulukorvaus, joka on 9 euroa/opiskelupäivä. Joissakin tilanteissa opiskelija voi saada kyseisiin tukiin korotuksia työllistämistä edistäviin palveluihin osallistumisesta. Lisätietoja: www.te-palvelut.fi 

Omaehtoinen koulutus

Päätoimiset omaehtoiset opiskelijat voivat hakea opintososiaalisia etuuksia oman tilanteensa mukaan. Vaihtoehtoja ovat mm.:

Opintotuki: Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Opintotukea voi saada tutkintokoulutukseen, jos opinnot ovat päätoimisia ja kestävät yhtäjaksoisesti vähintään 2 kk. Lisätietoja: www.kela.fi/opiskelijat

Työttömyysetuus omaehtoisessa opiskelussa: Työttömyysetuutta opiskelun ajalta voi saada vähintään 25-vuotias työtön työnhakija, jonka työnhaku on voimassa. Ehtona on myös, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja tieto on kirjattu hakijan suunnitelmaan. Mahdollisuus työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun on selvitettävä TE-toimistosta ennen opintojen alkamista. Lisätiedet omasta TE-toimistosta, kts. www.te-palvelut.fi   

Aikuiskoulutustuki ja opintolaina: Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea voi hakea opinto- tai virkavapaalla oleva palkansaaja tai yrittäjä vähintään 2 kk kestäviin opintoihin. Tuen saamisen ehtona on lisäksi mm. 8 vuoden työhistoria ja vähintään vuoden kestänyt työsuhde nykyiseen työnantajaan. Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi ja www.kela.fi/opiskelijat 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa työssäoppimisen aikana työnantajaltaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa. Opintososiaalisiin etuuksiin kuuluvat mm. päiväraha ja matkakorvaus.

Lisätiedot oppisopimuskoulutuksesta TAKKissa
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Lue lisää oppisopimuksesta www.oppisopimus.fi

Lisätietoja opintoetuuksista voi kysyä TAKKin Opiskelijapalveluista