Opiskelijaksi soveltumisen säädökset

Vuoden 2012 alussa astui voimaan ns. SORA-laki. Laki koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetaustaa ja kurinpitoa. Lain tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä.  Opiskelija voi olla lain mukaan soveltumaton alalle esimerkiksi terveydentilan, toimintakyvyn, turvallisuuden vaarantamisen, rikosmerkinnän tai aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen takia.

Lisätietoja

SORA-lakia koskeva tiedote opiskelijalle tai opiskelijaksi hakutuvalle.