Kansainvälisyys

TAKK tarjoaa kansainvälistymisen palveluita kotimaassa yrityksille ja yhteisöille, opiskelijoille ja kaikille asiakkailleen osana koulutustoimintaa ja tapahtumia. Kieli, kulttuuri ja toimintatavat tulevat tutuiksi monikulttuurisuus- ja kielikoulutuksissa, mutta kansainvälistymisen edut näkyvät myös TAKKin asiakkaiden opiskelu- ja työotteessa. Ulkomaisille asiakkaillemme tarjoamme osaamisen kehittämisen palveluita koulutusviennin muodossa, ja olemme mukana yhteisissä kehittämishankkeissa.

Piilotettu osaaminen - selvitys kansainvälisyyden merkityksestä työelämässä (CIMO ja Demos Helsinki) kuvaa osuvasti, miten perinteisten osaamisalueiden rinnalla kansainvälisyys kehittää sitkeyttä, tuottavuutta ja uteliaisuutta - työelämän kipeästi kaipaamaa osaamista.

TAKKin kansainvälisyys on

  • opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuusjaksoja Euroopassa: kehittämässä em. ominaisuuksia työelämää ja elämää varten.
  • palveluosaamista pirkanmaalaisille asiakkaille ja kumppaneille: kieltä, kulttuuria, tapoja, malleja, vertailukohtia ja inspiraatioita läheltä ja kaukaa.
  • koulutusvientiä. Olemme aktiivisia ammatillisen toisen asteen osaamisen viemisessä koulutuspalveluina ulkomaisille asiakkaille. Uskomme suomalaiseen ammattilaiseen.
  • hankkeita, joilla kehitetään tulevaa.