Ammattitutkintostipendi

TAKKissa tutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattitutkintostipendiä.
Ammattitutkintostipendi myönnetään henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Lisävaatimuksena on vähintään viiden vuoden työkokemus.

Tällä hetkellä (1.8.2016 alkaen) stipendin suuruus on 395 euroa.
Jos näyttötutkinnon suorittajalla ei ole ennestään perusasteen jälkeistä tutkintoa suoritettuna (esim. yo-tutkinto), stipendin suuruus on 456 euroa.

Lisätietoja sivulta www.koulutusrahasto.fi tai TAKKin opintoneuvojalta.