Ammattitutkintostipendi

TAKKissa tutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattitutkintostipendiä.

Ammattitutkintostipendi 1.1.2018 alkaen

Ammattitutkintostipendi myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon 1.1.2018 tai myöhemmin.

Stipendin saamisen edellytykset

Stipendin suuruus on 400 euroa (1.1.2018 alkaen).

Ammattitutkintostipendi vuonna 2017 suoritetuissa tutkinnoissa

Opiskelija, joka on suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voi hakea stipendiä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Tällöin stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi.
Edellytyksinä on myös vähintään viiden vuoden työssäolo, Suomessa asuminen ja että olit tutkinnon suorittamispäivänä alle 64-vuotias.


Lisätietoja sivulta www.koulutusrahasto.fi tai TAKKin Opiskelijapalveluilta.