Arviointi ja todistukset

Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistumisesta saat TAKKista todistuksen ja opintosuoritusotteen. Opintosuoritusotteesta käyvät ilmi suorittamasi opinnot. Opintokokonaisuudet arvioidaan asteikolla 1 - 3:

1 = tyydyttävä
2 = hyvä
3 = kiitettävä

Tutkinnon (tai tutkinnon osan) suorittamisesta saat tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksen myöntää aina tutkintotoimikunta. Perustutkinnoissa käytetään arviointiasteikkoa 1 - 3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa asteikko on hyväksytty / hylätty.

Kansainvälinen Certificate Supplement

TAKKissa kaikkiin tutkintotodistuksiin liitetään kansainvälinen liite: Certificate Supplement. Siitä selviävät perustiedot tutkinnosta, tasosta sekä sen antamasta ammattipätevyydestä ja osaamisesta. Certificate Supplement -liitettä käytetään samanmuotoisena kaikissa EU- ja ETA-maissa. Lisätietoja sivulta www.oph.fi/europassi/cs.