Koko- tai osatutkinto

Tutkinto koostuu tutkinnon osista. Tutkinnon osa on ammatin osa-alue, joka arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena. Osien määrä vaihtelee muutamasta jopa pariinkymmeneen.

Koko tutkinnon suorittamisen sijaan voit suorittaa tutkinnosta myös vain sen osan, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi.

Useissa tapauksissa voit sisällyttää tutkintoosi osia myös muista ammatillisista tutkinnoista.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta.