Tutkintovaatimukset

Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito perustuu työelämän ja ammattialan työtehtäviin. Vaatimukset on kirjattu näyttötutkintojen perusteisiin.

Näyttötutkintojen perusteissa määritellään myös millaisista tutkinnon osista tutkinto koostuu ja mitä ovat tutkinnon osien

Käytännössä ammatillinen tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen, tiedot ja taidot useammassa kuin yhdessä tutkintotilaisuudessa.

Tutkintorakenne

Noudatamme Opetushallituksen ohjeita tutkintorakenteesta. Suoritettavien tutkintojen rakenteeseen ja tutkintojen perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen sivuilla (linkki: www.oph.fi/nayttotutkinnot/) Näyttötutkintojen perusteet -kohdassa.