Opiskelijat

Opiskelijoiden henkilötietoja sisältävät järjestelmät

Huom! Kaikkien opiskelijoiden tietoja ei ole kaikissa järjestelmissä.

Active directory -käyttäjätietokanta: opiskelijat

Järjestelmä sisältää käyttäjätunnukset eri järjestelmiin kirjautumista varten, ja se sisältää seuraavat henkilötiedot:

Aditro Wintime -kirjanpitojärjestelmä

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen käyttämä taloushallinnon kirjanpitojärjestelmä, joka sisältää seuraavat henkilötiedot:

Elgg-etäoppimisympäristö

Etäoppimisympäristö, joka sisältää seuraavat henkilötiedot:

ESR-hankkeiden kohderyhmien osallistujatiedot

ESR-hankkeisiin liittyviin koulutuksiin osallistuneiden tietoja. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

FuturalSkills -osaamisen seurantajärjestelmä

Osaamisen seurantajärjestelmä, johon opiskelijat tallentavat tietoja oppimisen edistymisestä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot.

Kameravalvonta

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa on valvontakameroita sisä- ja ulkotiloissa turvallisuuden parantamiseksi sekä omaisuuden suojaamiseksi. Kamerat tallentavat videokuvaa.

Lemonsoft -taloushallinnon ohjelmat opetuskäyttöön

Taloushallinnon ohjelmia, joita käytetään opetuksessa. Järjestelmään tallentuvat seuraavat tiedot:

Moodle-etäoppimisjärjestelmä

Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

Office 365

Office 365 sisältää mm. sähköpostin, kalenterin, pikaviestipalvelut ja tallennustilaa tiedostoille. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

Potilasarkisto

Potilasarkisto liittyy TE-toimiston eläkemahdollisuuksien selvitysprojektiin. Arkisto sisältää seuraavia henkilötietoja:

StudentaPlus-opiskelijahallintojärjestelmä

Opiskelijahallintojärjestelmää käytetään opiskelijahallintoon, opinto- ja tutkintosuoritusten kirjaukseen ja seurantaan. Järjestelmä sisältää seuraavia henkilötietoja:

Henkilötiedot

Opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot

Tapaturmavakuutustiedot: opiskelijat

Arkisto vakuutusyhtiölle tehtävistä opiskelijatapaturmista. Arkisto sisältää seuraavat henkilötiedot:

Webropol-kyselyjärjestelmä

Kyselyjärjestelmällä tehdään mm. koulutuksiin hakeutumiseen liittyviä kyselyitä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot:

Workseed -osaamisen seurantajärjestelmä

Osaamisen seurantajärjestelmä, johon opiskelijat tallentavat tietoja oppimisen edistymisestä. Järjestelmä sisältää seuraavat henkilötiedot: