Tietosuoja TAKKissa

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti: opiskeluun, tutkintojen suorittamiseen, viestintään, asiakassuhteeseen tms. erikseen mainittuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Tietopyynnöt ja tietojen korjaus

Jokaisella TAKKin tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada pääsy hänestä tallennettuihin henkilötietoihin ja saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Tietopyynnöt ja tietojen täydennyspyynnöt TAKKin järjestelmistä tehdään sähköpostilla osoitteeseen tietopyynnot@takk.fi tai puhelimitse numeroon 044-7906 526.

Suoramarkkinointi ja -mainonta

Jokaisella tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja suoramarkkinointia varten.

Suoramainonnan ja suoramarkkinoinnin kieltopyyntö tehdään sähköpostilla osoitteeseen tietopyynnot@takk.fi tai puhelimitse numeroon 044-7906 526.

Uutiskirjeet

Viestintä- ja markkinointitarkoituksiin käytössämme on Postiviidakko-uutiskirjejärjestelmä. Uutiskirjejärjestelmästä lähetetään viestintää ja markkinointia uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Järjestelmään tallennetaan nämä henkilötiedot:

Uutiskirjeen voi tilata osoitteessa uutiskirje.takk.fi ja omaa uutiskirjetilaustaan pääsee muokkaamaan uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Tiedot järjestelmistä, joihin henkilötietoja tallennetaan, löytyvät käyttäjäryhmäkohtaisesti: