Edelläkävijyys pohjaa yritysyhteistyöhön

TAKKissa tehdään yritysyhteistyötä monella tasolla ja taholla oppisopimuskoulutuksesta yrityksille räätälöityihin koulutuksiin. Autoala on yksi esimerkki TAKKin vahvoista erikoisaloista.

TAKK on kehittänyt ja järjestänyt ammatillista koulutusta vuodesta 1962. Kouluttajia on noin 240 ja opiskelijoita vuosittain 15 000 - 16 000. Yksityisenä koulutuksenjärjestäjänä TAKK pystyy tarjoamaan palveluitaan joustavasti läpi vuoden ja kouluttajat käyvät opettamassa kaikkialla Suomessa.

Koulutusrepertuaari on laaja sosiaalialasta kaupalliseen ja rakennusalaan. Tarjolla on noin sata tutkintonimikettä. Yritykset tilaavat TAKKista liiketoiminnan kehittämispalveluita ja juuri itselleen sopivaa täsmäkoulutusta.

- Teemme paljon yritysyhteistyötä ja räätälöimme yrityksille enenevässä määrin esimerkiksi pätevyys- ja lisäkoulutuksia. Usein olemme mukana myös työvoima- ja rekrykoulutuksissa, kertoo koulutuspäällikkö Ari Halmela, joka on johtanut TAKKissa auto- ja logistiikka-alaa 14 vuoden ajan.

Ainutlaatuinen hydrauliikkalaboratorio

TAKK on maan suurimpia autoalan kouluttajia. Opiskelijoita saapuu kaikkialta Suomesta. TAKKin autoalan vahvuus kimpoaa pitkästä kokemuksesta sekä siitä, että raskaskalusto- ja työkoneyritysten kansallinen keskittymä sijaitsee Pirkanmaalla.

- Merkittävä vahvuutemme on pitkään ja aktiivisesti toteutettu yritys- ja työelämäyhteistyö, mikä tekee meistä edelläkävijöitä. Tästä hyvä esimerkki on hydrauliikkalaboratoriomme. Toiveet sen perustamiseen tulivat suoraan yritysmaailmasta ja olemme kehittäneet sitä yhteistyössä yritysten sekä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hydrauliikkalaboratorio on lakeuksillamme ainutlaatuinen ja vastaavan laajuista ei löydy lähempää kuin Isosta-Britanniasta. Laboratoriota käytetään sekä virtuaalisena että käytännön oppimisympäristönä ja se soveltuu hyvin myös yritysten tuotekehitykseen.

Juttu on julkaistu alunperin Kauppalehti Option Businessratkaisut-liitteessä 17.9.2015.


Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 7906 250, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi