SILTA-koulutuksista työnantajille

Tue irtisanottavan henkilöstösi osaamista ja uudelleen työllistymistä

SILTA-koulutus (Yksilöllinen MuutosKoulutus) antaa yritykselle mahdollisuuden kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. SILTA-koulutus on ammatillista työvoimakoulutusta työelämän muutostilanteisiin.

Tavoitteena on lisätä koulutuksen avulla ammatillista osaamista niin, että uudelleen työllistyminen on nopeaa. SILTA-koulutuksessa opiskelija voi vahvistaa olemassa olevaa osaamistaan tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle. Lisäksi SILTA-koulutus voi pitää sisällään mm. tukea muutoksen kohtaamiseen, osaamiskartoituksen ja työnhakuvalmennusta.

Hyödyt yritykselle

Tukemalla kouluttautumista yritys parantaa huomattavasti irtisanottavien työntekijöidensä työllistymismahdollisuuksia.

Kustannukset yritykselle

SILTA-koulutus on Yksilöllistä MuutosKoulutusta, jonka kustannuksista ELY-keskus ja työnantaja vastaavat yhdessä. Yrityksen maksuosuus koulutuksen kustannuksista on 20 prosenttia ja loput 80 prosenttia kustantaa ELY-keskus. Esimerkiksi yrityksen tekemällä 2000 euron koulutusinvestoinnilla irtisanottava henkilö saa noin 8 kk pituisen koulutuksen.

Yksilöllinen MuutosKoulutus

SILTA-koulutus on yritysten, TE-hallinnon ja oppilaitosten yhteistyössä toteuttama Yksilöllinen MuutosKoulutus irtisanottaville ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutuskokonaisuutta koordinoi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK.

Toiminta-alueena on koko Suomi ja mukana on kaikkiaan 15 ELY-keskusta, 17 TE-toimistoa ja 21 oppilaitosta. Koulutusprosessin valmistelu hoidetaan aina yritystä lähimmän TE-toimiston toimesta, joustavasti omalla alueella.

Koulutus käynnistyy 1 - 10 päivän pituisella orientoivalla jaksolla, johon kuuluu mm. muutoksen kohtaaminen, osaamiskartoitus, urasuunnitelma, työnhakuvalmennus, työllistymismahdollisuuksien kartoitus ja tutustumista eri aloihin/koulutuksiin.

Koulutus jatkuu ammatillisella koulutuksella, jonka laajuuteen ja kestoon vaikuttaa yrityksen rahallisen panostuksen suuruus ja henkilön koulutustarve. Pituus voi olla esim. 1-10 kk. Koulutuksen koordinoinnista vastaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK. Mukana on yli 20 oppilaitosta eri puolilta Suomea.

Miten mukaan?

Ota yhteyttä oman alueesi TE-toimiston muutosturva-asiantuntijaan.

Lisätietoja TE-toimiston palveluista yrityksen muutostilanteissa:
http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/.