SILTA-koulutuksen hyödyt opiskelijalle/työntekijälle

Miksi lähteä SILTA-koulutukseen?

SILTA-koulutus on erinomainen mahdollisuus päästä yksilöllisesti suunniteltuun ammatilliseen MuutosKoulutukseen. MuutosKoulutus on yrityksen ja TE-hallinnon yhdessä hankkimaa koulutusta työelämän muutostilanteissa, kun yritys irtisanoo henkilöstöään tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Ammatillisella, käytännönläheisellä koulutuksella parannat mahdollisuuksiasi nopeaan työllistymiseen. SILTA-koulutukseen pääsy edellyttää, että työnantajasi on tehnyt TE-hallinnon kanssa sopimuksen Yksilöllisen MuutosKoulutuksen toteuttamisesta.

SILTA-koulutuksessa

 • Saat tietoa
  • työllistävistä aloista
  • uusista kiinnostavista työtehtävistä.

 • Saat ohjausta
  • työssäoppimispaikkojen/työpaikkojen hakemiseen
  • jatkosuunnitelman laatimiseen (suunnitelma työllistymisestä koulutuksen jälkeen).

 • Päivität työhakutaitosi
  • oman osaamisen kartoitus
  • vinkkejä hyvän työhakemuksen ja ansioluettelon laatimiseen (CV, video-CV, CV-netti)
  • piilotyöpaikkojen etsintä (=työpaikat, jotka eivät ole julkisessa haussa)
  • oman osaamisen markkinointi
  • työhaastatteluun valmistautuminen.

 • Päivität ammatillista osaamistasi ja/tai hankit uuden ammatin

 • Saat korotettua ansiopäivärahaa ja kulukorvauksen koulutuksen ajalta

Koulutus käynnistyy orientoivalla jaksolla ja jatkuu henkilökohtaisesti räätälöidyllä ammatillisella koulutuksella

Orientoivalla jaksolla (1 - 10 päivää) saat opastusta ja vinkkejä ansioluettelon ja työhakemuksen laatimiseen ja keskusteluissa oppilaitoksen asiantuntijan kanssa löydät vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

 • Mitä osaan? Mihin osaamistani voi hyödyntää?
 • Mitä minun tulee oppia ja millaista osaamista hankkia päästäkseni uuteen työhön/toiveammattiini?
 • Mitkä alat työllistävät parhaiten paikallisesti ja valtakunnallisesti?
 • Mille aloille/ammatteihin kannattaa kouluttautua?
 • Mitä olen valmis tekemään työllistyäkseni (esim. muutto toiselle paikkakunnalle, kouluttautuminen, työnhakuun käyttämäni aika jne.)?
 • Mistä löydän tietoa työpaikoista ja miten niihin haetaan?

Ammatillisen koulutus voi olla lisä- ja täydennyskoulutusta tai voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon tai tutkinnon osan. Koulutuksen laajuuteen ja kestoon vaikuttaa työnantajasi rahallisen panostuksen suuruus ja oma koulutustarpeesi. Koulutuksen pituus voi olla esim. 1-10 kk. Koulutukseen sisältyy aina työssäoppimista, joten saat runsaasti uusia työelämä- ja yrityskontakteja

Kenelle?

Voit hakeutua SILTA-koulutukseen, jos työnantajasi on hankkinut koulutusta yhdessä TE-hallinnon kanssa.

Miten?

Kysy omalta työnantajaltasi mahdollisuutta lähteä mukaan.